Vergunningvrij bouwen - inDlu

InDlu
vrijstaand, flexibel & inspirerend
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Mantelzorgwoning vergunningvrij bouwen

Wie voor een hulpbehoevende een mantelzorgwoning wil bouwen in de tuin, heeft geen vergunning meer nodig. Het kabinet laat de vergunningseis vervallen. Het kabinet wil dat ouderen langer zelfstandig blijven wonen. Blok en Van Rijn hebben de gevolgen daarvan voor de woningmarkt geïnventariseerd en gepresenteerd in het plan ‘Langer Thuis Wonen’. De bewindslieden benadrukken dat het bij mantelzorgwoningen niet enkel gaat om huisvesting voor ouderen, maar ook om mensen met een lichamelijke en verstandelijke handicap of met een psychische beperking. De woning is gelijkgesteld met een schuur of garage, waarvoor in veel gevallen ook geen vergunning nodig is.

Aangepaste woning
Een mantelzorgwoning is een aangepaste woning voor iemand die zorg nodig heeft. Als geen sprake is van mantelzorg omdat de bewoner nog zelfstandig kan blijven wonen op het erf en het bouwsel in strijd is met het bestemmingsplan, moet nog wel een vergunning worden aangevraagd. Vereniging Eigen Huis is blij met het besluit van het kabinet. Ze constateerde namelijk al eerder dat er een duidelijke mismatch is tussen de particuliere initiatieven om hulpbehoevende ouders te helpen en de huidige wetgeving. ​

Wat zijn de vereisten voor de nieuwbouw van een mantelzorgwoning? Hoe groot mag mijn mantelzorgwoning worden en kan ik ook een mantelzorgwoning buiten de bebouwde kom bouwen?

Er zijn drie mogelijkheden te onderscheiden om vergunningvrij een mantelzorgwoning te realiseren. Het gaat om
  • vergunningvrij bouwen van een nieuwe woning,
  • ombouwen van een bestaand gebouw naar een mantelzorgwoning,
  • plaatsen van een mobiele unit.

Vergunningvrij nieuwe woning bouwen.
Als u overweegt om een nieuwe woning te (laten) bouwen, dient u met een aantal zaken rekening te houden. Zo is het vergunningvrij bouwen van een nieuwe woning alleen mogelijk als deze voldoet aan de algemene regels voor vergunningvrij bouwen. Als je een gebouw mag bouwen waarbij aan de regels voor vergunningvrij bouwen wordt voldaan, mag dat gebouw ook gebruikt worden voor huisvesting in verband met mantelzorg en dus ook ingericht worden als woning. Verder dient er aan de volgende voorwaarden te worden voldaan:

  • De mantelzorgwoning mag alleen bij een bestaande woning worden gebouwd. De bestaande woning wordt dan gezien als hoofdgebouw en de mantelzorgwoning als bijbehorend bouwwerk.
  • Daarnaast geldt voor ieder bouwwerk een maximale oppervlakte, afhankelijk van de grootte van het achtererfgebied en de al aanwezige bijgebouwen.
 
Copyright 2015. All rights reserved.
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu